Het gaat niet goed?
Bel naar:
+31 6 13 26 41 22
Dan kijken we of we snel iets voor je kunnen betekenen.

Het verhaal van Angele

Angele en haar begeleiders blikken terug op haar periode bij Teach Jeugdhulp.

door Claire Brandts, 13 november 2023
Angele_01.jpg

Naar school gaan is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Het wordt een extra uitdaging als professionals niet weten welke school het beste bij je past. In een gesprek met Angele en haar begeleiders blikken we terug op haar periode bij Teach Jeugdhulp.

 

Stuck in the middle
Angele werd bij Teach aangemeld door de gemeente. Ze zat letterlijk “stuck in the middle”. Het reguliere onderwijs kon haar niet bieden wat ze nodig had en verwees haar door naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het voortgezet speciaal onderwijs vond haar nog niet schoolrijp. Beide scholen gingen op zoek naar een plek waar Angele kon werken aan vaardigheden die nodig zijn om op school te kunnen functioneren. Deze plek werd gevonden bij Teach Jeugdhulp.

Angele: “Op school werd ik heel vaak de les uitgestuurd. Ik snapte niet zo goed waarom. Dat die leraren niet wisten hoe ze met me om moesten gaan was hun probleem, niet mijn probleem”. Angele heeft ADHD en autisme. Op school kan ze zich moeilijk concentreren. Ook begrijpt ze anderen vaak verkeerd, waardoor ze onbedoeld betrokken raakt bij conflicten. Eenmaal betrokken bij een conflict, lukt het haar niet altijd om conflicten op de juiste manier op te lossen wat zorgde voor escalaties.

 

“Op school werd ik heel vaak de les uitgestuurd. Ik snapte niet zo goed waarom. Dat die leraren niet wisten hoe ze met me om moesten gaan was hun probleem, niet mijn probleem.” 

 

Schoolrijp
De problemen stapelden zich op, waardoor de situatie rondom Angele onhoudbaar werd op de school waar ze zat. Angele: “Omdat ze niet zo goed wisten wat ze met me aan moesten kwam in de maatwerkplaats terecht. De mensen die daar werkten waren aardig, maar ik kon daar maar even blijven werd tegen me gezegd”. 
De begeleiders vullen aan: “Omdat niet meteen duidelijk was waar Angele het beste geplaatst kon worden, werd ze tijdelijk opgevangen in een speciale klas op school. In gesprekken met het speciaal onderwijs, werd al snel duidelijk dat hetgeen Angele nodig had niet door hun geboden kon worden.”
Angele was nog niet schoolrijp.  Schoolrijp betekent dat er nog onvoldoende vaardigheden zijn om zelfstandig te kunnen functioneren op school. Het gaat dan vaak om basale vaardigheden zoals op tijd komen, het uitvoeren van opdrachten of het volgen van instructies. 
    

Een passende plek
Er moest worden gezocht naar een plek waar Angele kon werken aan randvoorwaarden om op school te kunnen functioneren. Bij Teach jeugdhulp werd deze plek gevonden. De begeleiders vertellen: “De begeleiding van Angele begon bij de basis. We wilden eerst zorgen voor een stabiel schoolritme om vanuit daar verder te kunnen werken aan schoolvoorwaarden”.
Een stabiel schoolritme houdt in dat de jongere op afgesproken tijden, meerdere uren achter elkaar, op locatie komt en dat meerdere weken achter elkaar volhoudt. Soms moet dat worden opgebouwd, zeker als de jongere al een tijdje thuis zit. In het geval van Angele was dat niet nodig, ze ging immers nog naar school. “Na een paar weken leerden we Angele steeds beter kennen. We zagen waarom het op school niet lukte en aan welke voorwaarden nog gewerkt moest worden. In tegenstelling tot de meeste jongeren bij Teach zagen we ook dat we sneller dan gebruikelijk terug moesten werken naar een re-integratie op school”.
Om Angele echt te kunnen helpen waren twee leeromgevingen nodig; één omgeving op een school en één veilige thuishaven. Zo kon ze op school “oefenen” met aangeleerde vaardigheden en bij Teach in alle rust reflecteren op de gebeurtenissen van school.

 

Terug naar school
Om aan de behoefte van Angele te kunnen voldoen werd opnieuw contact gezocht met onderwijs. Met succes, want er werd een school gevonden die bereid was mee te werken aan ons plan. We creërden een soort mini-teach op school. De dagen dat Angele op school was werden de uren die Angele in de klas doorbracht langzaam opgebouwd.
Angele: Ik vond het superleuk om weer naar school te gaan. In het begin ging er steeds een begeleider van Teach mee. Die wachtte dan in een kamertje, zodat ik daar altijd op kon terugvallen”. De begeleiders vertellen: Zo’n samenwerking vraagt veel aanpassingsvermogen van de school. Het was in het begin even zoeken naar hoe we deze zorg van Angele het beste konden vormgeven. Toen we eenmaal een goede balans hadden gevonden, bleek de samenwerking een schot in de roos!”.
Angele maakte snel stappen en al gauw was er geen hulp van de begeleiders van Teach meer nodig op de schooldagen.

 

“Zo’n samenwerking vraagt veel aanpassingsvermogen van de school. Het was in het begin even zoeken naar hoe we deze zorg van Angele het beste konden vormgeven.” 

 

School-teachweek
Je zou denken, eind goed al goed. Niets is minder waar. De kracht in de aanpak van Teach jeugdhulp zit ‘m juist in de geleidelijkheid. Daarom bouwden we een fase van stabiliteit in. Angele ging drie dagen per week naar school en kwam twee dagen naar Teach. Bij Teach werkte ze aan haar schoolprogramma én was er ruimte voor Angele om te ventileren. Gebeurtenissen op school werden nabesproken en genuanceerd.
Begeleiders: “Dat Angele in een gecombineerde school-teachweek goed kon functioneren wilde nog niet zeggen dat ze dat ook kon als Teach er niet meer zou zijn. We moesten zorgen dat Angele minder afhankelijk werd van de zorg van Teach. Ook op school moest er ruimte komen om te ventileren en nuanceren”. Gelukkig was de mentor van Angele bereid deze taak op zich te nemen.

 

Terugvalpreventieplan
De laatste stap van de re-integratie bestaat uit een terugvalpreventieplan. In dit plan staan afspraken om terugval te voorkomen. In het kort: Hoe kunnen we zien dat het minder goed met de jongere gaat en hoe kunnen we daarop anticiperen?
Dit plan werd ook gemaakt voor Angele. De begeleiders van Angele kijken terug op een geslaagde samenwerking: “Gelukkig hebben we nooit terug hoeven grijpen op het terugvalpreventieplan. Door de geleidelijke overgang van Teach naar school was de stap naar volledige schoolgang voor Angele niet zo groot. Het succes van dit zorgtraject is vooral te danken aan een goede samenwerking. Door de korte lijntjes konden we grote escalaties voorkomen. Van deze aanpak heeft Angele optimaal kunnen profiteren!”.

TeachWeb_19.jpg

Een diploma op jouw tempo

Een samenwerking tussen Teach Jeugdhulp en UNIK mbo onderwijs.

Lees meer
Bente_01.jpg

Het Verhaal van Bente

Achter elke cliënt schuilt een bijzonder verhaal, zo ook het verhaal van Bente.

Lees meer