Het gaat niet goed?
Bel naar:
+31 6 13 26 41 22
Dan kijken we of we snel iets voor je kunnen betekenen.

Wij zijn er voor onderwijspartners

Zijn er kinderen op je school die vastlopen of zelfs helemaal niet meer komen?

Hoe wij kunnen helpen

In een gemiddelde klas heeft zo’n 10% van de leerlingen extra zorg nodig. Ongeveer de helft daarvan kan bij jou op school geholpen worden, voor de rest is er Teach Jeugdhulp. Onze methode werkt: ruim 95% van de kinderen die we begeleiden, gaat binnen het jaar weer volledig naar school (of vindt een ander pad dat beter past).

 

Eindelijk de ondersteuning waar
je school naar zoekt

Wij begeleiden leerlingen die op school vastlopen door een combinatie van problemen. Van een problematische thuissituatie tot autisme, van een angststoornis tot hoogbegaafdheid of ADHD. Wij zijn er voor al deze situaties en meer met jeugdhulp die we samen met je zorgteam en leerkrachten afstemmen op het kind.

 

Schoolvoorbeeld van jeugdhulp

Teach biedt jeugdhulp in het verlengde van je school. Wij gebruiken onderwijs als middel om jongeren te helpen. Dat doen we door een omgeving te creëren die zoveel mogelijk op een kleinschalige school lijkt. Dat klinkt heel logisch, toch zijn wij de enige in de regio met deze aanpak. Op een gewone school leren jongeren voor een diploma, bij ons leren ze vooral zichzelf beter kennen.

 • Er is een programma voor jongeren die nog naar school gaan én voor jongeren die thuiszitten.

 • De jongere komt zo vaak als nodig is, van één middag in de week tot elke dag.
 • We volgen het lesprogramma van je school of een maatwerkprogramma.
 • Docenten van jouw school worden niet belast met extra taken.
 • Afwisseling tussen een lesprogramma en activiteiten (van koken tot techniek, van tekenen tot uitstapjes).
 • Werken aan schoolvaardigheden en sociaal-emotionele doelen.
 • Indien gewenst vergroten we de leefwereld (vrienden, baantje, hobby’s).
 • De begeleiding is altijd individueel en soms zijn er groepsactiviteiten (om sociale vaardigheden te oefenen).

 

Onze belofte

 • 95% van onze jongeren stroomt succesvol uit.
 • De Teach Methode: we gebruiken onderwijs als middel voor jeugdhulp.
 • We hanteren een geïntegreerde, datagestuurde aanpak.  
 • Onze pedagogen zijn uitsluitend universitair of hbo-opgeleid.
 • We geloven in normaliseren in plaats van problematiseren.
   

Voor wie

 • Voor iedereen tussen 6 en 18 jaar. 
 • Voor de niveaus basisschool, vmbo, havo, vwo en mbo (entree). 
 • Voor kinderen en jongeren die vastlopen op school door méér dan alleen een leerprobleem.

Onze cijfers

Naast onderwijs als middel gebruiken we data om op te sturen. Na een uitgebreide test en intake zijn er regelmatig meetmomenten. Na 15 jaar zijn dit onze cijfers.

77%
Gaat terug naar school
13%
Gaat aan het werk
10%
Gaat in GGZ-behandling

De Teach Methode:
persoonlijk en datagedreven

We hanteren onze eigen geprotocolleerde methode. Hierbinnen combineren we persoonlijk contact met datagedreven begeleiding. We meten alles: na een uitgebreide test en intake zijn er regelmatig meetmomenten. Zo kunnen we naar je school toe heel goed de vorderingen inzichtelijk maken. De jongere krijgt zelf ook steeds inzicht in de doorgemaakte groei en dat werkt enorm motiverend.

 

Ons geheim?

De scholen waarmee we samenwerken, zijn enthousiast over onze maatwerkbenadering. We krijgen regelmatig te horen: “Als Teach het niet lukt, dan weten we het ook niet meer!” We gaan 100% voor het kind, stellen ons flexibel op en doen alles wat we kunnen. Naast die betrokkenheid vinden we humor en relativering belangrijk. Niet meegaan in de ellende. Altijd zoeken naar een positief perspectief.

 

Hulp bij contact met ouders

We merken dat ondersteuningsteams van scholen het heel prettig vinden om ons als externe autoriteit aan tafel te hebben. We begrijpen de gevoeligheden en verwarring die soms in de communicatie met ouders sluipt. We winnen het vertrouwen van de ouders en zoomen in op de belangen van het kind.

Wil je Teach Jeugdhulp inschakelen?
Neem contact met ons op,
wij zijn er voor je.

Vraag een verwijzing aan bij Team Jeugd van je gemeente of bij je eigen huisarts. 
Daarna gaan we direct voor je aan de slag, want we hebben geen wachtlijst.