Het gaat niet goed?
Bel naar:
+31 6 13 26 41 22
Dan kijken we of we snel iets voor je kunnen betekenen.

Wij zijn er voor ouders

Je kind loopt vast op school of gaat zelfs helemaal niet meer?

Hoe wij kunnen helpen

Veel kinderen hebben door onderliggende problemen moeite met naar school gaan. Worstelt je kind ergens mee en lijdt school daaronder? Teach Jeugdhulp biedt de ondersteuning die je zoekt. Onze methode werkt: ruim 95% van de kinderen die we begeleiden, gaat daarna weer volledig naar school (of vindt een ander pad dat beter past).

 

Jeugdhulp voor je kind én jou

Teach biedt jeugdhulp aan jongeren en hun ouders. Vaak is school een van de eerste dominostenen die omvalt. Daarachter kunnen uiteenlopende oorzaken schuilgaan. Van ‘niet lekker in je vel’ tot autisme, van een angststoornis tot hoogbegaafdheid of ADHD. Wij zijn er voor al deze situaties en meer. We helpen je kind en bieden desgewenst ook ouderbegeleiding. In alle gevallen betrekken we jou als ouder actief bij alles wat we doen.

 

Jeugdhulp verpakt als school
(en andersom)

We hebben een unieke methode ontwikkeld waarbij we onderwijs gebruiken als middel om jeugdhulp te bieden. We creëren een omgeving die zoveel mogelijk op een kleinschalige school lijkt. Dat klinkt heel logisch, toch zijn wij de enige in de regio die dit doen. Op een gewone school leren jongeren voor een diploma, bij ons leren ze vooral zichzelf beter kennen.

 • Er is een programma voor jongeren die nog naar school gaan én voor jongeren die thuiszitten.

 • Je kind komt zo vaak als nodig is, van één middag in de week tot elke dag.
 • We volgen een maatwerkprogramma of het lesprogramma van school.

 • We volgen het lesprogramma van school of een maatwerkprogramma.
 • Afwisseling tussen een lesprogramma en activiteiten (van koken tot techniek, van tekenen tot uitstapjes).
 • Werken aan schoolvaardigheden en sociaal-emotionele doelen.
 • Indien gewenst vergroten we de leefwereld (vrienden, baantje, hobby’s).
 • De begeleiding is altijd individueel en soms zijn er groepsactiviteiten (om sociale vaardigheden te oefenen).

We stemmen alles volledig af op wat je kind nodig heeft.

Onze belofte

 • 95% van onze jongeren stroomt succesvol uit.
 • Onze methode: we gebruiken onderwijs als middel voor jeugdhulp.
 • We hanteren een geïntegreerde, datagestuurde aanpak.  
 • Onze pedagogen zijn uitsluitend universitair of hbo-opgeleid.
 • We geloven in normaliseren in plaats van problematiseren.
   

Voor wie

 • Voor iedereen tussen 6 en 18 jaar. 
 • Voor de niveaus basisschool, vmbo, havo, vwo en mbo (entree). 
 • Voor kinderen en jongeren die vastlopen op school door méér dan alleen een leerprobleem.

Onze cijfers

Naast onderwijs als middel gebruiken we data om op te sturen. Na een uitgebreide test en intake zijn er regelmatig meetmomenten. Na 15 jaar zijn dit onze cijfers.

77%
Gaat terug naar school
13%
Gaat aan het werk
10%
Gaat in GGZ-behandling

Waar helpen wij bij?

De ontwikkeling van ‘executieve functies’ staat centraal.
Dat wil zeggen:

 • Aanbrengen van structuur in de dag
 • Leren leren, plannen en organiseren
 • Sociale en emotionele vaardigheden
 • Vergroten van de leefwereld van je kind

 

Geprotocolleerde aanpak:
we meten alles

Naast onderwijs als middel gebruiken we data om op te sturen. Na een uitgebreide test en intake zijn er regelmatig meetmomenten. Zo kunnen we naar jou toe heel goed inzichtelijk maken hoe het met je kind gaat. Je zoon of dochter krijgt zelf ook steeds inzicht in de doorgemaakte groei en dat werkt enorm motiverend.


Voor de duidelijkheid:
we bieden géén huiswerkbegeleiding  

We zijn er niet om enkel en alleen de schoolprestaties te verbeteren, daar is huiswerkbegeleiding voor. Onze methode richt zich op kinderen die vastlopen, door meer dan alleen een leerprobleem of -achterstand.

Wil je Teach Jeugdhulp inschakelen?
Neem contact met ons op,
wij zijn er voor je.

Vraag een verwijzing aan bij Team Jeugd van je gemeente of bij je eigen huisarts.  Daarna gaan we direct voor je aan de slag, want we hebben geen wachtlijst.