Het gaat niet goed?
Bel naar:
+31 6 13 26 41 22
Dan kijken we of we snel iets voor je kunnen betekenen.

Wij zijn er voor jongeren

We helpen jongeren de weg terug naar school of werk te vinden.

Hoe wij kunnen helpen

In een gemiddelde klas heeft zo’n 10% van de leerlingen extra zorg nodig. Ongeveer de helft daarvan kan op school geholpen worden, voor de rest is er Teach Jeugdhulp. Onze methode werkt: ruim 95% van de kinderen die we begeleiden, stroomt succesvol uit. 

 

Geïntegreerde jeugdhulp die werkt

Teach Jeugdhulp begeleidt jongeren die op school vastlopen door een combinatie van problemen. Vaak is school een van de eerste dominostenen die omvalt. Daarachter kunnen uiteenlopende oorzaken schuilgaan. Van ‘niet lekker in je vel’ tot autisme, van een angststoornis tot hoogbegaafdheid of ADHD. Wij zijn er voor al deze situaties en meer. We helpen het kind, werken samen met school en betrekken de ouders actief bij het hele proces. Het versterken van de ouderrol is een van de pijlers van onze methode.

 

Schoolvoorbeeld van jeugdhulp

We hebben een unieke methode ontwikkeld waarbij we onderwijs gebruiken als middel om jeugdhulp te bieden. Dat doen we door een omgeving te creëren die zoveel mogelijk op een kleine school lijkt. Dat klinkt heel logisch, toch is onze aanpak uniek in de regio. Op een gewone school leren jongeren voor een diploma, bij ons leren ze vooral zichzelf beter kennen. Ondertussen werken we aan executieve functies én aan de dingen die hen dwars zitten.

 • Individuele begeleiding.
 • Individueel dagprogramma.
 • Maatwerk.
 • Werken aan schoolvaardigheden en sociaal-emotionele doelen.
 • Eigen schoolwerk is het middel om therapeutische doelen te bereiken.
 • Nauwe samenwerking met het netwerk rondom de jeugdige


We stemmen alles volledig af op wat het kind nodig heeft.

Voor wie

 • Voor iedereen tussen 6 en 18 jaar. 
 • Voor de niveaus basisschool, vmbo, havo, vwo en mbo (entree). 
 • Voor kinderen en jongeren die vastlopen op school door méér dan alleen een leerprobleem.


Onze belofte

 • 95% van onze jongeren stroomt succesvol uit.
 • De Teach Methode: we gebruiken onderwijs als middel voor jeugdhulp.
 • We hanteren een geïntegreerde, datagestuurde aanpak.  
 • Onze pedagogen zijn uitsluitend universitair of hbo-opgeleid.
 • We geloven in normaliseren in plaats van problematiseren.

Onze cijfers

Naast onderwijs als middel gebruiken we data om op te sturen. Na een uitgebreide test en intake zijn er regelmatig meetmomenten. Na 15 jaar zijn dit onze cijfers.

77%
Gaat terug naar school
13%
Gaat aan het werk
10%
Gaat in GGZ-behandling

De Teach Methode:
persoonlijk en datagedreven

We hanteren onze eigen geprotocolleerde methode. Hierbinnen combineren we een persoonlijk aanpak met doelgerichte, datagedreven begeleiding. Met zelfontwikkelde meetinstrumenten meten, analyseren en visualiseren we data en sturen we heel gericht op KPI’s. Elk kwartaal maken we een rapportage die alle betrokken partijen inzicht geeft in de vorderingen. De ouders worden zo continu bij de begeleiding betrokken. De jongere krijgt zelf ook steeds inzicht in de doorgemaakte groei en dat versterkt de intrinsieke motivatie aanzienlijk. We werken met de jongeren toe naar doelen die we samen opstellen. 

 

Waar helpen wij bij?

De  primaire focus ligt op de ontwikkeling van ‘executieve functies’:

 • aanbrengen van structuur in de dag
 • leren, plannen en organiseren
 • sociale en emotionele vaardigheden
 • vergroten van de leefwereld van je kind

 

Integreren en normaliseren

We zoeken en vinden altijd een positief perspectief. Pas als we een serieuze onderliggende problematiek constateren, zullen we overgaan tot begeleiding. Dat doen we met eigen pedagogen en orthopedagogen onder één dak. We geloven in de kracht van begeleiding met de nodige nuchterheid en relativering. Voor behandeling werken we samen met andere partijen.

Wil je Teach Jeugdhulp inschakelen?
Neem contact met ons op,
wij zijn er voor je.

Vraag een verwijzing aan bij Team Jeugd van je gemeente of bij je eigen huisarts.
Daarna gaan we direct voor je aan de slag, want we hebben geen wachtlijst.