Het gaat niet goed?
Bel naar:
+31 6 13 26 41 22
Dan kijken we of we snel iets voor je kunnen betekenen.

Wij zijn er voor je als je niet meer naar school gaat

Stap voor stap terug naar school met Teach Jeugdhulp

Hoe wij kunnen helpen

Op basis van 15 jaar ervaring hebben we onze eigen methode ontwikkeld om jongeren stap voor stap weer terug naar school te begeleiden. Als werk of een andere vervolgstap beter past, dan zetten we die natuurlijk. We vertellen je graag iets meer over onze aanpak.

 

Uitvoerige intake

Vrijwel elke jongere die niet meer volledig naar school gaat of zelfs helemaal thuiszit, is welkom bij ons. We starten onze begeleidingscyclus met een uitvoerige intake van 6 weken. Hierbij luisteren we heel goed naar de wensen van de jongere zelf. Samen maken we een plan met doelen, bepalen we de koers en gaan we aan de slag. De jongeren hebben doorgaans al vaak gehoord wat ze allemaal moeten doen en laten, wij geven ze een sterk gevoel van zelfbeschikking.
 

Begeleidingscyclus

Nu we het einddoel voor ogen hebben, beginnen we met een haalbaar instapniveau en werken we in behapbare stappen. Kleine succesjes stapelen we op elkaar en maken we ook steeds inzichtelijk: dit kun je nu al, hier kom je vandaan, hier werken we naartoe. Doordat we alles voortdurend meten kunnen we de jongeren actief betrekken bij hun groei. Zo wakkeren we bewustwording en motivatie aan.
 

Actieve participatie jongeren en ouders

In een cyclus van een jaar praten we zes keer over de voortgang van kind. Niet alleen intern, maar ook met ouders en eventuele andere betrokkenen. We hechten veel waarde aan de participatie van jongeren én hun ouders. Elke 10 weken evalueren we hoe het gaat en waar we moeten bijsturen. Onze doelstelling is binnen 1 jaar 95% van de jongeren te laten uitstromen. Dit halen we al vele jaren met gemak.


Jeugdhulp in de vorm van onderwijs

We gebruiken onderwijs als middel om jongeren terug naar school te begeleiden. Dat betekent ook dat we een schoolse setting creëren. Onze begeleiding kent drie onderdelen, waarmee we aan alle hulpvragen invulling kunnen geven.

Onze begeleiding kent 3 onderdelen

1. Lesprogramma
Het onderwijs is individueel. De jongeren werken op hun eigen niveau, aan hun eigen vakken. We bootsen het schoolritme zoveel mogelijk na. Aan het einde van onze begeleidingscyclus hanteren we vaak een volledig lesrooster. Zo’n cyclus duurt een jaar, maar de jongeren kunnen uitstromen zodra ze daar klaar voor zijn. 


2. Mentorgesprekken
De mentorgesprekken zijn bewustwordingsgesprekken waarbij uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. We bespreken de doelen, de vorderingen en hoe de jongeren vindt dat het gaat. Daarnaast reflecteren we op de activiteiten: wat heb je daarvan geleerd? 

 

3. Activiteiten
De activiteiten zijn zinvol, relevant én fun! We oefenen sociale vaardigheden en houden thematische groepsgesprekken, maar doen ook actieve dingen, technische workshops, we gaan koken en kunst maken. We maken uitstapjes naar de moskee, de rechtbank en de dierenambulance. Woensdag staat er een maatschappelijke activiteit op het programma op vrijdag iets cultureels.  

Maatwerk, maatwerk, maatwerk

We willen benadrukken dat we ondanks onze uitgewerkte systematiek bij ons vooral maatwerk centraal staat. Niet ons programma, maar de behoefte van het kind staat centraal. Dit horen we ook vaak terug van zowel jongeren als zorgteams van scholen. Flexibiliteit is de kracht van Teach Jeugdhulp.


Meer weten?

Neem contact met ons op, dan maken we meteen een afspraak voor een kennismaking.

 

Wil je Teach Jeugdhulp inschakelen?
Neem contact met ons op,
wij zijn er voor je.

Vraag een verwijzing aan bij Team Jeugd van je gemeente of bij je eigen huisarts. 
Daarna gaan we direct voor je aan de slag, want we hebben geen wachtlijst.