Gaat het niet lekker op
school of gaat het helemaal
niet meer?

Wij zijn er voor je

Veel jongeren hebben door onderliggende problemen moeite met naar school gaan. Zodra het niet goed gaat op school of de jongere zelfs helemaal niet meer gaat, biedt TEACH Jeugdhulp ondersteuning. Onze methode werkt: ruim 95% van de kinderen die we begeleiden, gaat weer terug naar school of vindt een ander pad dat beter past.
Eindelijk de ondersteuning die je zoekt

TEACH biedt jeugdhulp aan jongeren en hun ouders. Vaak is school de eerste dominosteen die omvalt. Daarachter kunnen uiteenlopende oorzaken schuilgaan. Van ‘niet lekker in je vel’ tot autisme, van een angststoornis tot hoogbegaafdheid of ADHD. Wij zijn er voor al deze situaties en meer. We helpen kinderen en bieden desgewenst ook ouderbegeleiding. In alle gevallen betrekken we ouders en school actief bij alles wat we doen.

Schoolvoor­beeld van jeugdhulp

We hebben een unieke methode ontwikkeld waarbij we onderwijs gebruiken als middel om jeugdhulp te bieden. We creëren een omgeving die zoveel mogelijk op een kleinschalige school lijkt. Dat klinkt heel logisch, toch is het uniek in de regio. Op een gewone school leren jongeren voor een diploma, bij ons leren ze vooral zichzelf beter kennen. Ondertussen werken we aan de dingen die hen dwars zitten.

Wij gebruiken
de kracht van onderwijs
om het leven van
jongeren te veranderen.

Voor wie

Iedereen tussen 6 en 18 jaar. Basisschool, vmbo, havo, vwo en mbo (entree). Kinderen en jongeren die vastlopen op school door méér dan alleen een leerprobleem.
Geproto­colleerde aanpak: we meten alles

Naast onderwijs als middel gebruiken we data om op te sturen. Na een uitgebreide test en intake zijn er regelmatig meetmomenten. Zo kunnen we heel goed inzichtelijk maken hoe het met het kind gaat. De jongere krijgt zelf ook steeds inzicht in de doorgemaakte groei en dat werkt enorm motiverend.

Onze resultaten

Na 15 jaar TEACH zijn dit onze cijfers. Jongeren stromen uit naar:

77% School
13% Werk
10% GGZ (behandeling)
0,001% Terug naar bed

Jeugdhulp die
onderwijs toepast
zodat onderwijs
weer beter gaat passen.

Voor de duidelijkheid: we bieden géén huiswerkbegeleiding

We zijn er niet om enkel en alleen de schoolprestaties te verbeteren, daar is huiswerkbegeleiding voor. Onze methode richt zich op kinderen die vastlopen, door meer dan alleen een leerprobleem of -achterstand.
Teach inschakelen?
Vraag een verwijzing aan bij Team Jeugd van je gemeente of bij je eigen huisarts. Daarna gaan we direct voor je aan de slag, want we hebben geen wachtlijst.
Meer weten?
Neem contact met ons op, dan maken we meteen een afspraak voor een kennismaking. Teach Jeugdhulp bestaat uit een team van universitair en hbo-opgeleide pedagogen.

Petra Maas
Directeur
petra@teach-heuvelland.nl
+31 6 13 26 41 22
Sanne van Boekhold
Maatwerktrajecten voor thuiszitters
sanne@teach-heuvelland.nl
+31 6 25 17 54 25
Daisy Bindels
Begeleiding voor nog naar schoolgaande jeugd
daisy@teach-heuvelland.nl
+31 6 23 15 15 01