Het gaat niet goed?
Bel naar:
+31 6 13 26 41 22
Dan kijken we of we snel iets voor je kunnen betekenen.

Wij zijn er voor huisartsen en andere verwijzers

We helpen jongeren de weg terug naar school of werk te vinden.

Hoe wij kunnen helpen

Veel kinderen hebben door onderliggende problemen moeite met naar school gaan. Heb je een kind in behandeling dat ergens mee worstelt en lijdt school daaronder? Teach Jeugdhulp biedt op dit snijvlak precies de ondersteuning die je zoekt. Onze methode werkt: ruim 95% van de kinderen die we begeleiden, gaat daarna weer volledig naar school (of vindt een ander pad dat beter past).

 

Geïntegreerde jeugdhulp die werkt

TEACH Jeugdhulp begeleidt jongeren die op school vastlopen door een combinatie van problemen. Vaak is school een van de eerste dominostenen die omvalt. Daarachter kunnen uiteenlopende oorzaken schuilgaan. Van een problematische thuissituatie tot autisme, van een angststoornis tot hoogbegaafdheid of ADHD. Wij zijn er voor al deze situaties en meer. We helpen het kind, werken samen met school en betrekken de ouders actief bij het hele proces.

 

Schoolvoorbeeld van jeugdhulp

We hebben een unieke methode ontwikkeld waarbij we onderwijs gebruiken als middel om jeugdhulp te bieden. Dat doen we door een omgeving te creëren die zoveel mogelijk op een kleine school lijkt. Dat klinkt heel logisch, toch is onze aanpak uniek in de regio. Op een gewone school leren jongeren voor een diploma, bij ons leren ze vooral zichzelf beter kennen. Ondertussen werken we aan executieve functies én aan de dingen die hen dwars zitten.

 • Er is een programma voor jongeren die nog naar school gaan én voor jongeren die thuiszitten.
 • De jongere komt zo vaak als nodig is, van één moment in de week tot elke dag.
 • We volgen het lesprogramma van school of een maatwerkprogramma.
 • Docenten van school worden niet belast met extra taken.
 • Afwisseling tussen een lesprogramma en activiteiten (van koken tot techniek, van tekenen tot uitstapjes).
 • Werken aan schoolvoorwaarden en sociaal-emotionele doelen.
 • Indien gewenst vergroten we de leefwereld (vrienden, baantje, hobby’s).
 • De begeleiding is altijd individueel en soms zijn er groepsactiviteiten (om sociale vaardigheden te oefenen).

  We stemmen alles volledig af op wat het kind nodig heeft.

​​​​​​​

Voor wie

 • Voor iedereen tussen 6 en 18 jaar. 
 • Voor de niveaus basisschool, vmbo, havo, vwo en mbo (entree). 
 • Voor kinderen en jongeren die vastlopen op school door méér dan alleen een leerprobleem.

Onze cijfers

Naast onderwijs als middel gebruiken we data om op te sturen. Na een uitgebreide test en intake zijn er regelmatig meetmomenten. Na 15 jaar zijn dit onze cijfers.

77%
Gaat terug naar school
13%
Gaat aan het werk
10%
Gaat in GGZ-behandling

Waar helpen wij bij?

De primaire focus ligt op de ontwikkeling van ‘executieve functies’:

 • aanbrengen van structuur  in de dag
 • leren, plannen en organiseren
 • sociale en emotionele vaardigheden
 • creëren van autonomie
 • vergroten van de leefwereld van je kind

 

De Teach Methode:
persoonlijk en datagedreven

We hanteren onze eigen geprotocolleerde methode. Hierbinnen combineren we een persoonlijk aanpak met doelgerichte, datagedreven begeleiding. We meten alles: na een uitgebreide test en intake zijn er regelmatig meetmomenten. Zo kunnen we heel goed de vorderingen inzichtelijk maken. De jongere krijgt zelf ook steeds inzicht in de doorgemaakte groei en dat werkt enorm motiverend.


Jeugdhulp op verwijzing

Met een verwijzing van de huisarts kunnen we de jeugdhulp vrijwel direct opstarten. Ouders en het knooppuntoverleg van een school kunnen ook een verwijzing aanvragen bij Team Jeugd van hun gemeente.

Wil je Teach Jeugdhulp inschakelen?
Neem contact met ons op,
wij zijn er voor je.

Vraag een verwijzing aan bij Team Jeugd van je gemeente of bij je eigen huisarts. 
Daarna gaan we direct voor je aan de slag, want we hebben geen wachtlijst.